WMO coöperatie de Meierij.

 

Dagbesteding

 

Tijdelijk verblijf

 

Beschermd wonen

Individuele ambulante begeleiding

Alle begeleiding die gericht is op het doel om structuur aan te brengen in zijn dagelijks leven en daarover de regie te voeren. Kan dan gaan om toezicht of aansturing bij activiteiten op het gebied van praktische vaardigheden, oefenen van in behandeling aangeleerde vaardigheden of gedrag, ondersteunen bij het organiseren van het dagelijks leven (huishouden, agendabeheer, administratie, geldzaken, regelzaken, enz.). In een persoonlijk plan worden de doelen geconcretiseerd.

Begeleiding-groep (Dagbesteding)

Begeleiding-groep is het creëren van een (zinvolle) dag invulling op een daarvoor bestemde locatie. WMO Coöperatie De Meierij biedt een diversiteit aan gespecialiseerde dagbesteding. Een zinvolle dagbesteding gericht op activering, stabilisatie en/of waarbij de de mantelzorger/sociaal netwerk wordt ontlast. Het doel, in meetbare resultaten, wordt opgenomen in een persoonlijk plan.

Tijdelijk verblijf

Tijdelijke opvang in een veilige situatie waarin kwalitatief goede ondersteuning geboden wordt die iemand nodig heeft i.v.m. zijn beperkingen in aanvulling op het wonen thuis (logeerfunctie) en/of waarbij de mantelzorg/sociaal netwerk wordt ontlast (respijtfunctie). Het doel, geconcretiseerd in meetbare resultaten, wordt opgenomen in een persoonlijk plan.

Beschermd wonen

Het bieden van een veilige woonomgeving en het realiseren van ondersteuning waardoor iemand zich zo snel mogelijk op eigen kracht (weer) kan handhaven in de samenleving. Een plek waar samenhangende zorg wordt geboden aan hen die door hun beperkingen (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te leven en mogelijk een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Doelen worden geconcretiseerd in meetbare resultaten die worden opgenomen in een persoonlijk plan.