Skip to main content

2Live

2Live

Bij 2Live wonen 20 jongvolwassen bewoners met perspectief in groei naar zelfstandig wonen. Zij zijn in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, zowel meiden als jongens, met of zonder beperking. 2Live is een woonvorm waar jongeren op maat worden ondersteund in wonen, werken, leren, omgaan met geld, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren nog professionele hulp nodig hebben op weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid is 2Live een mooie tussenstap. Bewoners stromen uit na een periode van maximaal twee jaar of zoveel eerder als zij voldoende competent zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

2Live biedt daarnaast ook ambulante ondersteuning aan in de vorm van wachtlijsthulp en nazorgtrajecten. Ook jongeren die al over zelfstandige woonruimte beschikken, kunnen in aanmerking komen voor ambulante ondersteuning/zelfredzaamheidstraining door de medewerkers van 2Live.

2live werkt met een aanmeldfunctionaris. Deze functionaris heeft tot taak:

  • Informatie en advies geven m.b.t. aanmeldvoorwaarden en overleg over mogelijkheden tot plaatsing
  • Algemene informatie verstrekken
  • Wachtlijstbeheer en status
  • Kennismaking- en oriëntatiegesprekken inplannen

De aanmeldfunctionaris is telefonisch bereikbaar op werkdagen (uitgezonderd woensdag) van 13.30 tot 16.00 via 085-7733535 of via aanmelding@2live.nl.

2Live
Geert van Woustraat 2
5212 RK ‘s-Hertogenbosch
073-7114230
info@2live.nl
www.2live.nl

2Live - WMO De Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.