Skip to main content

Chris Rouvoet begeleiding

Chris Rouvoet begeleiding

Over mij
Mijn naam is Chris Rouvoet, 33 jaar oud en mijn leven lang woonachtig in Den Bosch. Na het afronden van mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Avans Hogeschool ben ik begonnen bij de Robert Coppes Stichting in Vught. Hier heb ik mijn deskundigheid ontwikkeld voor het ondersteunen en begeleiden van volwassenen met een visuele beperking en andere bijkomende beperkingen. Bij Smart-Coach heb ik leren werken met een complexe doelgroep van jeugdigen en volwassenen met onder andere psychische stoornissen en psychosociale problematieken. De laatste 6 jaar heb ik gewerkt voor Leermakers Autismegroep. Hier heb ik mij ontwikkeld als specialistisch ambulant begeleider, coach en later zorgcoördinator op het gebied van autisme. Daarnaast ben ik ook op verschillende woonvormen werkzaam geweest. Ik ben inmiddels 10 jaar werkzaam als zorgprofessional, waarbij ik oog heb voor de ander als persoon en een gelijkwaardige benadering toepas. Ik vind het leuk om samen met jongvolwassenen en volwassenen te werken aan de hulpvraag en doelen die daarbij worden gesteld. Het stap voor stap bereiken van de samen opgestelde doelen laat mijn hulpverlenershart sneller kloppen.

In 2018 heb ik de eerste stappen gezet om als zelfstandige aan de slag te gaan om mijn visie op de hulpverlening op mijn manier vorm te geven. Ik bied individuele begeleiding aan, waarbij ik één-op-één hulp biedt bij mensen thuis.

Over Chris Rouvoet Begeleiding
Iedereen kan door omstandigheden tegen problemen aan lopen waar zij zelf niet meer uit komen. Denk hierbij aan problemen met het behouden van structuur in het leven, sociaal netwerk/sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en woonvaardigheden. Hierdoor kan het zijn dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Ik wil hier samen met jou op een andere manier naar kijken en hier een positieve verandering in aan brengen. Daarbij geef ik jou een klein duwtje in de rug middels ambulante begeleiding afhankelijk van wat er in jouw situatie benodigd is. Het bieden van maatwerk is daarin belangrijk. We stellen samen de doelen op waaraan gewerkt moet worden, in samenspraak met de gemeente daar waar nodig.

Ik werk aan de hand van levensgebieden. We ontrafelen samen wat je wilt leren of veranderen, dit kan natuurlijk na verloop van tijd wijzigen. Soms helpt het om je familie of vrienden uit je omgeving daarbij te betrekken. We maken afspraken over de hulpvragen waarmee je aan de slag wilt gaan, op welke wijze je dit wilt doen en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan.

De begeleiding kan plaatsvinden bij jou thuis, maar ook in de buitenlucht, sportschool of op een andere voor jou vertrouwde plek. Ik kan je ook begeleiden bij bezoeken aan instanties of als het even niet zo lekker gaat op school of het werk. Het hangt er vanaf in welke fase van je leven je zit, alles is bespreekbaar zolang het past bij wat jij nodig hebt om je veilig te voelen tijdens onze momenten.

Chris Rouvoet begeleiding
06-52685310
info@chrisrouvoetbegeleiding.nl
www.chrisrouvoetbegeleiding.nl

Chris Rouvoet Begeleiding - WMO De Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.