Skip to main content

PGB Zorgbureau Aanbieder

PGB Zorgbureau Aanbieder

Biedt ambulante en woonbegeleiding voor cliënten met een verstandelijke /psychiatrische achtergrond. Beschikt over 6 woonvormen voor 2 a 3 cliënten in Helmond voor begeleid/beschermd wonen er speciaal op gericht om mensen vanuit hun thuis situatie te helpen om, te leren om te gaan met hun beperkingen en om met eventuele beperkingen verder te komen in het maatschappelijk functioneren.

PGB Zorgbureau Aanbieder B.V.
Lindendijk 30
5491 GB Sint-Oedenrode
06-55715933
mutsa210@hetnet.nl
www.zorgbureauaanbieder.nl

PGB Zorgbureau Aanbieder - WMO De Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.