Skip to main content

Klachten

Een klacht zien we als een advies…

WMO coöperatie de Meierij bestaat uit een grote diversiteit van zorgaanbieders. We streven ernaar dat u de juiste zorg van onze leden krijgt en dat u tevreden bent over de dienstverlening. Toch kan het weleens gebeuren dat u als cliënt, familielid, mantelzorger of belanghebbende niet tevreden bent over de manier waarop u bent bejegend.

Een klacht heeft een negatieve lading en dat is jammer, een klacht zien wij liever als een advies om onze dienstverlening, bejegening en zorg te verbeteren.

Wanneer u niet tevreden bent en hierover een klacht wil uiten begin dan met een gesprek, vaak geeft dat al voldoende ruimte en inzicht om met elkaar tot een oplossing te komen.

Het kan helaas gebeuren dat het met een gesprek niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zijn er 2 opties

  1. U dient uw klacht in bij de geschillencommissie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten. Alle zorgaanbieders zijn verplicht tot lidmaatschap van een geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die uw klacht in behandeling kan nemen en ernaar streeft tot een oplossing te komen. De geschillencommissie kan indien daar aanleiding toe is ook verdere stappen ondernemen en u en uw aanbieder adviseren over eventuele mogelijkheden.
  2.  U wilt niet meteen met uw klacht naar een geschillencommissie? Dan is het uiteraard mogelijk uw klacht in te dienen bij het bestuur van de WMO-coöperatie de Meierij (bestuur@wmodemeierij.nl). Het bestuur zal naar aanleiding van uw informatie, samen met een klachtenfunctionaris uw klacht bespreken met u en uw aanbieder en waar mogelijk bemiddelen in een oplossing. Mocht u vinden dat uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan is het uiteraard mogelijk uw klacht alsnog voor te leggen aan de geschillencommissie (1). Het bestuur kan u, op basis van verkregen informatie, ook direct verwijzen naar de geschillencommissie van uw aanbieder of de geschillencommissie waarbij de coöperatie is aangesloten.

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.

 

WMO-de Meierij geschillencommissie

 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Voor de volledige klachtenregeling van WMO-coöperatie de Meierij als document, klik hier

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.