Skip to main content
 

Ambulante Begeleiding

 

Dagbesteding

 

Tijdelijk verblijf

 

Beschermd wonen

Ambulante begeleiding

Alle begeleiding die gericht is op het doel om structuur aan te brengen in zijn dagelijks leven en daarover de regie te voeren. Kan dan gaan om toezicht of aansturing bij activiteiten op het gebied van praktische vaardigheden, oefenen van in behandeling aangeleerde vaardigheden of gedrag, ondersteunen bij het organiseren van het dagelijks leven (huishouden, agendabeheer, administratie, geldzaken, regelzaken, enz.). In een plan van aanpak worden de doelen geconcretiseerd in meetbare doelen.

Dagbesteding

Dagbesteding is het creëren van een (zinvolle) daginvulling op locatie. Veelal gebeurt dit groepsgewijs. WMO Coöperatie De Meierij biedt een grote diversiteit aan gespecialiseerde dagbesteding. Een zinvolle dagbesteding gericht op activering en/of stabilisatie en/of waarbij de de mantelzorger/sociaal netwerk wordt ontlast. Het doel wordt geconcretiseerd in meetbare resultaten die worden opgenomen in het plan van aanpak

Tijdelijk verblijf

Tijdelijke opvang in een veilige situatie waarin kwalitatief goede ondersteuning geboden wordt die iemand nodig heeft i.v.m. zijn beperkingen in aanvulling op het wonen thuis (logeerfunctie) en/of waarbij de mantelzorg/sociaal netwerk wordt ontlast (respijtfunctie). Het doel wordt geconcretiseerd in meetbare resultaten die worden opgenomen in het plan van aanpak.

Beschermd wonen

Het bieden van een veilige woonomgeving en het realiseren van een situatie zodat iemand weer in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Een plek waar samenhangende zorg wordt geboden aan hen die door hun beperkingen niet in staat zijn zelfstandig te leven en mogelijk een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Het doel wordt geconcretiseerd in meetbare resultaten die worden opgenomen in het plan van aanpak.

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
wmodemeijerij.nl

Certificering & samenwerking

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance