Visie WMO Coöperatie de Meierij

Onze visie

Present zijn in passende vorm!

In de Meierij gemeenten is gekozen om WMO coöperatie de Meierij te contracteren voor Hulp In Natura als zijnde de meest geschikte vorm om kleine ondernemers en ZZP-ers samen te laten werken in een zo breed mogelijk aanbod specialistische WMO-zorg.

Cliënten hebben daardoor meer keuzemogelijkheden gekregen in aanbieders die hulp in natura kunnen bieden, waar dit voorheen alleen via PGB kon.

Kleine ondernemers en ZZP-ers, hebben, als bestaande aanbieders van WMO-zorg, de handen ineen geslagen om te komen tot een regionale vereniging op coöperatieve grondslag, genaamd ‘WMO Coöperatie de Meierij’.

Ondernemers die voldoen aan de criteria ten aanzien van deskundigheid, ondernemerseisen en visie kunnen lid worden van de coöperatie. Ze worden ontzorgd door een gezamenlijke backoffice en tegelijkertijd geven ze vorm aan samenwerking waarbij de zelfstandigheid en het ondernemerschap tot uitdrukking kan blijven komen en kan groeien.

Samenwerking van ZZP-ers en kleine ondernemers maken dat zij makkelijker hoogwaardige dienstverlening kunnen bieden tegen zo laag mogelijke kosten en overhead, waarbij kwaliteit, keuzevrijheid en continuïteit van diensten geborgd worden.

WMO Coöperatie de Meierij is een vereniging op coöperatieve grondslag, die gevormd wordt door zelfstandige ondernemers, ZZP’ers en kleine organisaties.
Innovaties zijn mogelijk door de samenwerking tussen de leden met complementaire kennis en de verbinding die zij hebben met de netwerken in de wijk en de mogelijkheid ‘out of the box’ te denken:

Present en nabij zijn;

Er zijn wanneer nodig en perspectief bieden door mensen in eigen kracht te zetten en zorg te bieden die leidt tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid.