Beschermd wonen

Het bieden van een veilige woonomgeving en het realiseren van ondersteuning waardoor iemand zich zo snel mogelijk op eigen kracht (weer) kan handhaven in de samenleving. Een plek waar samenhangende zorg wordt geboden aan hen die door hun beperkingen (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig te leven en mogelijk een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Doelen worden geconcretiseerd in meetbare resultaten die worden opgenomen in een persoonlijk plan.