Lid worden

Lid worden?

informatie – April 2024

In verband met het grote aantal leden van de coöperatie en een balans in vraag en aanbod zijn wij genoodzaakt selectief te zijn in de toelating en is per mei 2024 tijdelijk een ledenstop ingesteld.

U krijgt altijd een reactie en een aanmeldformulier.

Indien toelating op het moment van aanmelding niet mogelijk blijkt zullen we u als aanbieder op een later moment benaderen.

Hopende op uw begrip,

Bestuur en team.

 

Hieronder staan een aantal criteria waaraan u als lid moet voldoen. Leden zijn deelgerechtigde van de coöperatie. Als lid van de coöperatie kun je specialistische WMO- zorg op basis van Hulp in Natura bieden in de Meierij gemeenten.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail met relevante gegevens aan info@wmodemeierij.nl.  u ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie en/of een aanmeldformulier.

Mocht u na insturen van het formulier en bijbehorende informatie en documenten binnen tien werkdagen nog niets van ons hebben ontvangen neem dan s.v.p. contact op met het backoffice. (06-19439535).

Criteria lidmaatschap:

 • Geldig Nederlands ID.
 • KvK inschrijving eigen onderneming met relevant product.
 • U bent ZZP’er of een kleine organisatie met max. 10 Fte en levert specialistische WMO-zorg; individuele ambulante begeleiding, begeleiding groep (dagbesteding), tijdelijk verblijf of beschermd wonen. (géén thuiszorg- of uitzendorganisatie t.b.v. (tijdelijk) plaatsen zorgprofessionals of services voor vervangen van professionals bij bijvoorbeeld roosterproblematiek)
 • Relevante diploma’s (bekwaam- en bevoegdheid)
 • VOG niet ouder dan 3 maanden.
 • Bedrijfs- en/of beroepsverzekering aansprakelijkheid.
 • Lid van een Nederlandse erkende geschillencommissie.
 • Continuïteit kunnen leveren en in staat vervanging te regelen.
 • Bij startende ondernemers met loondienstverband; afspraken omtrent inzet en afbouw uren t.b.v. opbouwen eigen organisatie.
 • GVA – Gedragsverklaring aanbesteding (voor het RIOZ)
 • Voor begeleiding-groep (dagbesteding) of BW-locaties een Certificaat bouw en brandveiligheid van uw locatie. (voor het RIOZ)
 • Optioneel ; Certificaat / keurmerk kwaliteitsmanagement (HKZ of ISO)  maar in ieder geval wel de bereidheid hierop te investeren.

Stappen:

 • Aanmeldformulier ingevuld en voorzien van bijlagen retour naar backoffice WMO-coöperatie de Meierij.
 • Uitnodiging informatief gesprek.
 • Intern overleg toetsing lidmaatschap.
 • Resultaat : afwijzing / toelating wordt gecommuniceerd.
 • Inschrijving als lid – raamovereenkomst.
 • Bevestiging lidmaatschap door retourneren raamovereenkomst.
 • Certificaat lidmaatschap (tevens stembewijs).