Skip to main content

Lid worden

Lid worden?

Hieronder staan een aantal criteria waaraan u als lid moet voldoen. Leden zijn deelgerechtigde van de coöperatie. Als lid van de coöperatie kun je specialistische WMO- zorg op basis van Hulp in Natura bieden in de Meierij gemeenten.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail met relevante gegevens aan info@wmodemeierij.nl.  u ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie en/of een aanmeldformulier.

Mocht u na insturen van het formulier en bijbehorende informatie en documenten binnen tien werkdagen nog niets van ons hebben ontvangen neem dan s.v.p. contact op met het backoffice. (06-19439535).

Criteria lidmaatschap:

 • Geldig Nederlands ID.
 • KvK inschrijving eigen onderneming met relevant product.
 • U bent ZZP’er of een kleine organisatie met max. 10 Fte en levert specialistische WMO-zorg; individuele ambulante begeleiding, begeleiding groep (dagbesteding), tijdelijk verblijf of beschermd wonen. (géén thuiszorg- of uitzendorganisatie t.b.v. (tijdelijk) plaatsen zorgprofessionals of services voor vervangen van professionals bij bijvoorbeeld roosterproblematiek)
 • Relevante diploma’s (bekwaam- en bevoegdheid)
 • VOG niet ouder dan 3 maanden.
 • Bedrijfs- en/of beroepsverzekering aansprakelijkheid.
 • Lid van een Nederlandse erkende geschillencommissie.
 • Continuïteit kunnen leveren en in staat vervanging te regelen.
 • Bij startende ondernemers met loondienstverband; afspraken omtrent inzet en afbouw uren t.b.v. opbouwen eigen organisatie.
 • GVA – Gedragsverklaring aanbesteding (voor het RIOZ)
 • Voor begeleiding-groep (dagbesteding) of BW-locaties een Certificaat bouw en brandveiligheid van uw locatie. (voor het RIOZ)
 • Optioneel ; Certificaat / keurmerk kwaliteitsmanagement (HKZ of ISO)  maar in ieder geval wel de bereidheid hierop te investeren.

Stappen:

 • Aanmeldformulier ingevuld en voorzien van bijlagen retour naar backoffice WMO-coöperatie de Meierij.
 • Uitnodiging informatief gesprek.
 • Intern overleg toetsing lidmaatschap.
 • Resultaat : afwijzing / toelating wordt gecommuniceerd.
 • Inschrijving als lid – raamovereenkomst.
 • Bevestiging lidmaatschap door retourneren raamovereenkomst.
 • Certificaat lidmaatschap (tevens stembewijs).

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.