ON-Begrepen

ON-Begrepen

ON-Begrepen ( voorheen ambulante begeleiding De Michelshoeve ) biedt hulp aan volwassenen die door hun (tijdelijke) beperking ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van het dagelijks leven.

Voor ON-Begrepen is iedereen uniek.

Zo ook het persoonlijk traject dat samen met de cliënt wordt uitgewerkt. Na een vrijblijvende intake waar de kwetsbaarheid, zorgvraag en wensen helder in beeld worden gebracht, leggen we een persoonlijk begeleidingstraject voor.

Vanuit een informele sfeer zullen we in eerste instantie werken aan vertrouwen en verlichting.

Door het behouden van dit vertrouwen maar ook rust en stabiliteit, kunnen we voortdurend afstemmen op de behoeften van het moment en kijken we ook naar het grotere traject.

Het bieden van integriteit, veiligheid, samenwerking, en verbinding helpt ons een optimale begeleiding te bieden zodat iedereen zijn fijnste plek binnen de samenleving vindt.

ON- Begrepen begeleidt graag vooruit en denkt, daar waar kan, dan ook in mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Begeleiding is divers.

Denk hierbij aan onderwerpen zoals zelfredzaamheid, emotionele stabiliteit, dagstructuur, wonen, werken, sociale contacten, postverwerking, etc.

Ook het leren omgaan met een beperking, het vinden van je talenten en het vergroten van het zelfvertrouwen, zijn onderwerpen waaraan graag wordt meewerkt.

ON-Begrepen heeft kennis en ervaring op het gebied van: DIS, LVG, ASS, ADHD, schizofrenie, depressie, eenzaamheid, angsten, gendertransitie en trauma’s.

Voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek, kunt u contact opnemen met:
info@on-begrepen.nl
tel: 0648177618

ON-Begrepen ambulante begeleiding
06-48177618

info@on-begrepen.nl