Skip to main content

De Prakt-eijk

De Prakt-eijk

Als zorgprofessional bied ik individuele begeleiding in de eigen leefomgeving. Het accent ligt niet op de ziekte of handicap, maar op een betekenisvol leven waarin veerkracht, vergroten van de zelfredzaamheid en je eigen vermogen om met de ziekte of handicap om te gaan centraal staan.

Mijn expertise ligt dan ook bij de mens zelf. Door mijn werkervaring in de gezondheidszorg heb ik de nodige kennis in zowel lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, wat precies ook aansluit bij mijn holistische kijk op de mens. In de begeleiding kijk ik naar je fysieke, geestelijke, emotionele en spirituele welzijn.

In de ambulante begeleiding richt ik mij op (jong) volwassenen vanaf een leeftijd van 18 jaar of ouder. Aandoeningen of hulpvragen waarin ik je o.a. kan begeleiden zijn:

  • Lichamelijke aandoeningen of handicap door ongeval, ALS, NAH, MS, parkinson, diabetes, hart en vaatziekten, reuma etc.
  • Psychische aandoeningen zoals ADD/ADHD, depressie, burn out.
  • Invloed van leefstijl en complementaire zorg op gezondheid en welzijn. Ik werk vanuit het gedachtegoed van de positieve gezondheid van Machteld Hubert  en kan je begeleiden om een gezonde leefstijl te integreren in het dagelijks leven.

De Prakt-eijk

Nancy van Eijk
T: 06-48269325
welkom@deprakt-eijk.nl
www.deprakt-eijk.nl

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.