PGTB Zorgbureau

PGTB Zorgbureau

PGTB staat voor PersoonsGerichte ThuisBegeleiding. PGTB Zorgbureau kenmerkt zich door het gezegde ‘’groot geworden, door klein te blijven’’. Wij zijn in 2005 gestart en vanaf het prille begin is het voor ons belangrijk om zorg op maat te leveren. PGTB Zorgbureau staat bij haar klanten bekend als persoonlijk, betrokken, gedreven en cliëntgericht.

Uitgangspunten

 • Het uitgangspunt voor onze hulpverlening zijn de wensen, behoeften en hulpvragen van de cliënten (en het gezin).
  Er wordt tevens uitgegaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt en hiervan uitgaand zullen de doelen voor het begeleidingsplan in samenwerking met de cliënt opgesteld worden.
 • Het is voor ons ook zeer belangrijk om het systeem (=gezin/sociaal netwerk) van de cliënt bij onze hulpverlening te betrekken Deze staat immers in nauwe verbinding met de cliënt. Het systeem werkt als motiverende factor op de cliënt om zowel nu, als in de toekomst een houvast te bieden. Daarnaast kunnen wij zo ook het systeem begeleiden met vragen die zij hebben met betrekking tot de cliënt, zoals opvoedvraagstukken, communicatieve benadering.
 • Ook werken wij ook nauw samen met diverse professionals die betrokken zijn bij de hulpverlening aan de cliënt, om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en ervoor te waken dat de meest optimale zorg vanuit verschillende disciplines geleverd wordt.
 • Als laatste hanteren wij geen lange wachtlijsten en bieden we een adequate match tussen cliënt en hulpverlener. Directe lijnen, dus geen gesprekken met frontdeskmedewerkers maar direct een verbinding met een hulpverlener.

Missie:
PGTB Zorgbureau staat voor korte lijnen tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Waar iedereen er mag zijn met zijn verhaal of hulpvraag. Waar iedereen mee telt in de maatschappij. Waar geen wachtlijsten zijn en waar ernaar gestreefd wordt dat iedere hulpvrager 1 gezicht ziet. Waar we het belangrijk vinden dat er te allen tijde persoonlijk contact is, wanneer hier behoefte aan is.

Visie:
Wat we willen bereiken samen met de hulpvrager, is dat iemand weer de regie over zijn of haar leven terug in handen krijgt. Waar wij een stukje mee mogen lopen in iemands leven en de juiste handvatten mogen geven om verder te komen. Waar openheid en transparant zijn belangrijk is voor onze werkwijze, om zodoende samen met de hulpvrager elk doel te kunnen bereiken dat met elkaar gesteld is.

Voor wie:
PGTB Zorgbureau biedt hulpverlening aan jong en oud met een PGB of Zorg in Natura. Aan personen met een jeugdwet of WMO indicatie, waarbij wij handvatten aanreiken met oog op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel cliënt als zijn systeem, waardoor men weer zonder professionele hulp en met behulp van zijn/ haar sociale netwerk op weg kan. En aan personen met een WLZ indicatie, waarbij wij een vaste steunpilaar blijven in zijn/haar ontwikkeling. Waar wij ons richten op de ontwikkeling van de individu op zijn/haar niveau en om terugval te voorkomen/ vertragen.

PGTB Zorgbureau biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met ieder een eigen achtergrond, zoals mensen met een verstandelijke beperking en/of gedrags-, ontwikkeling en leerstoornissen, of aan personen die tijdelijk ”vastgelopen” zijn.

Voorbeelden van begeleiding

 • Bij opvoed- of opgroeiondersteuning
 • Bij gedragsproblematiek; zoals Autisme, ADHD, ADD, PDD-NOS
 • Ondersteuning en begeleiding vanwege NAH problematiek
 • Angst en paniekstoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Bij de administratie, post en financiën
 • Bij woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
 • Om de (ouder)rol in het gezin te vervullen
 • Om de dag in te delen en dingen te ondernemen
 • Bij het contact zoeken met mensen in de omgeving
 • Bij Burn-out klachten
 • Bij de persoonlijke verzorging
 • COPD
 • Dementie
  Parkinson
 • TIA/beroerte
 • ALS

PGTB Zorgbureau biedt (thuis)begeleiding op een persoonlijke manier. Zorgverlening naar uw wens en op maat, waar u zich prettig bij voelt. U heeft één aanspreekpunt en er wordt samen met u gekeken naar uw zorgverlening, er worden doelen gesteld die passend zijn bij uw behoeften, wensen en mogelijkheden. Doelen zijn derhalve reëel en haalbaar. In afstemming met u worden de zorgmomenten ingepland en gezinsleden en andere relevante personen worden, indien nodig, bij de hulpverlening betrokken. Eigen lijnen en eigen keuzes. Sleutelwoorden hierbij zijn vertrouwen en samenwerking (u staat er niet alleen voor) Er zijn diverse hulpvragen waarbij PGTB Zorgbureau ondersteuning en begeleiding kan bieden, hierbij kan men denken aan o.a.:

 • Opvoedvraagstukken
 • Gedragsverandering
 • (Her)structurering van de dagindeling
 • Bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Bieden van handvatten bij gedragsproblematiek aan de zorgvrager en zijn/haar netwerk
 • Communicatie en interactie tussen zorgvrager en zijn/haar netwerk
 • Weerbaarheid: werken aan zelfvertrouwen & grenzen aangeven
 • Zinvolle dagbesteding
 • Plannen en ordenen
 • Gezond leef– en eetpatroon
 • Omgang met eigen problematiek en acceptatie

PGTB Zorgbureau
Neringstraat West 3e
5401 GB Uden
info@pgtbzorgbureau.nl
www.pgtbzorgbureau.nl

PGTB Zorgbureau - WMO De Meierij