PlanHwerkt

PlanHwerkt

Bij PlanH Werkt zoeken we naar de beste manieren om de zelfredzaamheid van al onze deelnemers te bevorderen.

We werken mee aan de wensen van onze deelnemers om maximaal te participeren in werk of bezigheden waar ze zichzelf in kwijt kunnen en zichzelf kunnen zijn. Wij bieden individuele begeleiding en dagbesteding (in Uden). Naast ontwikkelingsgericht werken hebben we het streven om herstelondersteunende zorg te leven voor alle mensen in onze omgeving. Dit krijgt vorm binnen ons ons herstel initiatief Gewoon Herstel.

​DOELGROEP

We bieden begeleiding aan jongeren en volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren. Dat kan komen door een psychiatrische aandoening, psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Onze begeleiders hebben deskundigheid in het begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen (depressie, psychose, autisme, ADHD, angststoornissen), persoonlijkheidsstoornissen en/of met een justitieel verleden. We zien vaak problemen op meerdere levensgebieden bij deze mensen en spreken dan van complexe cases.

PlanHwerkt
Udenseweg 4-6
5405 PA Uden
0413-851511
info@planhwerkt.nl
www.planhwerkt.nl

WMO-de Meierij