Skip to main content

Polon begeleiding en coaching

Polon begeleiding en coaching

De impact van een migratieverleden, taalbarrière en andere (al dan niet religieuze) culturele gewoonten vragen om een cultuur sensitieve aanpak. Enerzijds maken communicatieproblemen en/of cultuurverschillen het moeilijk voor hulpverleners of signaleringsinstanties om tijdig kwetsbare gezinnen te bereiken. Anderzijds hebben diezelfde gezinnen moeite met het aansluiten in een andere maatschappij.

Wij leveren cultuur sensitieve ambulante hulpverlening  aan Oost-Europese  (kwetsbare) cliënten en (multiproblem) gezinnen.

Om goed aan te kunnen sluiten bij de client bieden we begeleiding in de “eigen” taal en zijn naast Nederlands en Engels, gespecialiseerd in de Oost-Europese talen:

– Pools / – Roemeens / – Bulgaars / – Russisch / – Oekraiens.

Polon begeleiding en coaching.

Website: https://www.polon.nl/

Polon is te bereiken via het volgende telefoonnummer:
Nederlandstalig
(040) 209 43 26
Poolstalig 
(040) 844 23 84

WMO- de Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

Nieuwsbericht;

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.