Sociality Support

Sociality Support

Sociality Support is een toegewijde zorgaanbieder met een sterke focus op psychosociale hulpverlening, die een breed scala aan doelgroepen bedient. Onze expertise ligt in het verstrekken van ambulante persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan een diverse groep, variërend van kinderen tot jongeren, volwassenen en gezinnen.

 Sociality Support ondersteunt mensen met hulpvragen in het dagelijks leven. Onze missie is om hoogwaardige begeleiding te bieden die cultuursensitief is. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte van de cliënt. Wij zijn van mening dat cultuursensitief werken een belangrijk onderdeel is van de hulpverlening. Cultuursensitief werken gaat verder dan enkel het omgaan met religieuze achtergronden of afkomst. Onze benaderingswijze is relevant voor elk individu, ongeacht achtergrond.
Sociality Support is een organisatie waarin diversiteit wordt omarmd, waarbij wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien.

 Eventueel kan de begeleiding in de eigen taal van de cliënt worden geboden.

Kijk voor meer informatie op de website van Sociality Support!

Sociality Support
Raadhuishof 25
5341 HR Oss
06 48524388
info@socialitysupport.nl
www.socialitysupport.nl

WMO-de Meierij