Wat wij u kunnen bieden

Samenwerken met WMO Coöperatie de Meierij

De coöperatie biedt professionals die werkzaam zijn in het sociale domein een aantal services en diensten die hen ontzorgd, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op verantwoorde en gerichte ondersteuning aan cliënten.
Als lid van de coöperatie draag je een vast percentage af voor de ondersteuning die het backoffice je levert. Naast de support die je kan krijgen van andere leden en de medewerkers van het backoffice is het zo dat je samen met de andere leden, verenigd in de coöperatie meer zichtbaar bent. De  coöperatie vertegenwoordigd meer cliënten en kan op basis van gezamenlijke waarden, waarnemingen en ervaringen deze delen met de gemeente als contractpartij en met andere organisaties en hierop die acties initiëren die recht doen aan ons aller belang om het sociale domein en het samen leven betekenisvol inhoud te geven.

Een belangrijk criterium om te opteren voor lidmaatschap van de coöperatie is het geloven in de kracht van samenwerken en verbinden, wat zorgt voor een passende vorm van ondersteuning voor cliënten. Zorg op maat en waar nodig samen optrekken zodat de ondersteuning, rekening houdende met de wensen, en gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt geleverd kan worden.

Een lid van de coöperatie mag ondersteuning verwachten op het gebied van:

 • Informatie en advies ten aanzien van wet- regelgeving; meldcode(s)
 • Deskundigheidsbevordering op gebieden die de inhoud van zorg aangaan zoals inhoudelijk overleg (bv bij complexe casuïstiek) Veranderingen in eisen (bv AVG), en meetinstrumenten in het sociaal domein.
 • Ondersteuning en advies over andere domeinen (bv JW/ZVW/WLZ.)
 • Uitvoering en ondersteuning bij onderzoeken zoals cliënttevredenheid.
 • Ondersteuning en advies bij het leggen van verbindingen in het kader van wijkgericht werken, aanvragen van subsidies.
 • Faciliteren contractmanagement, ECD, berichtenverkeer, aanleveren gegevens t.b.v declaraties, ondersteuning bij klachten-, incident-meldingen en calamiteiten.
 • Advies t.b.v. opzetten en borgen operationeel KMS en kwaliteitscertificaten zoals HKZ-ZZP’ers in zorg, HKZ – Kleine organisaties en ISO9001;2015
 • Het invullen van de social return verplichting;
 • Initiëren van samenwerking met andere organisaties, voorliggend veld en wijkinitiatieven;
 • Advies en ondersteuning bij op- en afschaling van zorg.
 • Professioneel en/of moreel beraad over cliënt gebonden situaties; klachten.
 • Intercollegiale toetsing of raadpleging met collega’s en intervisie.
 • Advies t.a.v. continuïteit van zorg en samenwerking met andere leden t.b.v. bereikbaarheid.
 • Profilering en acquisitie ‘zelfstandig verbonden op weg’ via onder andere  onze website