Skip to main content

NoudriZorg

NoudriZorg

NoudriZorg levert begeleiding en coaching in de regio ‘s-Hertogenbosch.

NoudriZorg bouwt op een jarenlange ervaring in het begeleiden en coachen van jong-volwassenen en volwassenen in de regio ‘s-Hertogenbosch.

NoudriZorg levert zowel ambulante zorg als beschermd wonen aan mensen met diverse (complexe) hulpvragen op meerdere levensgebieden. Als je het gevoel hebt dat je vastloopt op bepaalde gebieden in je leven, misschien al eens eerder begeleiding hebt gehad maar dat (nog) niet paste en je wel iets wil veranderen in je leven, dan kan NoudriZorg iets voor je betekenen.

Wij kunnen je begeleiding”(en/of beschermd wonen) bieden wanneer;

  • Je in het bezit bent van een PGB (Persoons Gebonden Budget). of
  • Je een beschikking hebt voor WLZ. ( Wet Langdurige Zorg) of
  • Je een beschikking hebt voor WMO – zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) van je gemeente. (Den Bosch)

NoudriZorg
Utrechtstraat 26
5224 XT ‘s-Hertogenbosch
06-43076898
info@noudrizorg.nl
www.noudrizorg.nl

Noudri Zorg - WMO De Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.