Skip to main content

Oosterhoeve

Oosterhoeve

Oosterhoeve:

Vanaf 2002 is de Oosterhoeve naast kinderboerderij ook Zorgboerderij, hetgeen inhoudt dat er deskundig geschoolde begeleiding aanwezig is om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een fijne dagbesteding te bieden.

De Oosterhoeve biedt aan mensen met een tijdelijke of blijvende problematiek een zinvolle daginvulling. Te denken valt hierbij aan mensen met een depressie, een burn-out, verslaving, autisme, ADHD. Ook kinderen en jongeren vinden hier een veilige plek, bijvoorbeeld bij vroegtijdig schoolverlaten of middels individuele begeleiding.

Ook worden diverse vormen van individuele begeleiding geboden: zowel gesprekken ( wekelijks,  of op verzoek vaker of minder vaak), alsook 1-op-1-werken.

Collega’s met en zonder functiestoornissen werken hier zij aan zij. Op deze manier hebben we een grote meerwaarde voor elkaar. Er heerst een gemoedelijke, veilige werksfeer waarbinnen ieder zich optimaal kan ontplooien.

Oosterhoeve
IJsselsingel 1
5215CL ‘s-Hertogenbosch
06-23910121
oosterhoeve@gmail.com
www.stichting-oosterhoeve.nl

Oosterhoeve Zorgboerderij - WMO De Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.