SDiZ (Stichting Diversiteit in Zorg)

SDiZ (Stichting Diversiteit in Zorg)

Stichting Diversiteit in Zorg biedt diverse vormen van individuele praktische begeleiding in op locatie en bij de cliënt thuis. Wij werken daarin altijd nauw samen met andere hulpverleners, gemeente en zorgaanbieders. Dit om een goed netwerk om de cliënt heen te creëren waarbinnen de cliënt weer in zijn/haar kracht komt te staan!
 

De cliënt en hulpverlener stellen samen in een plan van aanpak vast wat de uitdagingen, krachten en wensen van de cliënt zijn en waarbij deze extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

De (jong)volwassene cliënt kan bij SDiZ terecht voor diverse vormen van begeleiding:

 • Ambulante begeleiding. Voor ondersteuning bij dagelijkse taken thuis of op locatie. Dat kan zijn bij het vinden van een dagritme, administratie, huishouden, werk en school, houden aan afspraken of andere uitdagingen.
 • Interculturele begeleiding. Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, statushouders en 2e en 3e generatie arbeidsmigranten.
 • Jongeren en ouders. Jongeren die problemen hebben thuis of op school, of door drugs, alcohol of criminaliteit. Ook voor ouders die zich zorgen maken over hun kind(eren) staat SDiZ altijd klaar.
 • Specialistische begeleiding. Wij bieden praktische ondersteuning bij diverse problematieken en uitdagingen en ondersteunen de cliënt op zijn/haar tempo bij:
  • Traumaverwerking
  • Verslavingsproblematiek
  • Gevoelens van depressie
  • Agressie regulatie

Onze begeleiders komen vanuit verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, daardoor is er altijd iemand die kan aansluiten bij de culturele en persoonlijke waarden en normen van de cliënt. Ook spreken onze begeleiders verschillende talen en kunnen dus met de cliënt communiceren zonder dat er misverstanden ontstaan door de Nederlandse taal.

SDiZ (Stichting Diversiteit in Zorg)
Stadhuisplein 27
Veghel
0413-356990
info@sdiz.nl
www.sdiz.nl

SDIZ - WMO De Meierij