TS Coaching

TS Coaching

TS Coaching richt zich met name op cliënten met een zeer complexe, meervoudige anti sociale gedragsproblematiek, die vaak banden hebben of hadden met criminaliteit, justitie en of forensische verslavings- en psychiatrische zorg.

Onze cliënten hebben een zeer divers IQ, van zwakbegaafd tot HAVO/VWO niveau. Wat onze cliënten gemeen hebben is dat zij allemaal een complexe gedragsstoornis met een, al dan niet gediagnosticeerde stoornis zoals, ADHD, ODD, CD, PDD-NOS, etc. Agressief gedrag is inherent aan deze stoornissen waar dit gedrag uit voortkomt. Het gaat om gedrag waarbij met opzet geweld wordt toegebracht: fysiek (zoals slaan, vernielen), verbaal (zoals kleineren, uitschelden) en relationeel geweld (zoals isoleren, kwaad spreken over anderen).

Bijna altijd betreft het cliënten die niet meer in de reguliere zorg te handhaven zijn of hier niet voor te motiveren zijn omdat het wantrouwen te groot is naar ‘de maatschappij en haar systeem’.

Bij onze cliënten heerst met name een stoornis waarbij de slechte regulatie van het gevoels– en het driftleven typerend zijn. Zij zijn onzeker, gespannen en hun stemming is labiel. In de sociale aanpassing valt de grote mate van agressiviteit op. Intermenselijke relaties zijn meestal zwak. Er wordt geen werkelijke binding gemaakt en dergelijke relaties worden erg gemakkelijk afgebroken. De lage frustratie – tolerantie en grote mate van wantrouwen en vaak sociaal isolement is hierbij erg belangrijk.

Door middel van onze bemiddeling en begeleiding worden de oorzaken en verschillende manieren van aanpak besproken, met als resultaat een blijvende gedragsverandering en positieve wending op diverse leefgebieden. .

TS coaches zijn vanzelfsprekend HBO/Academisch opgeleid en werken evidence based volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Dit in combinatie met decennia aan ervaringen met de doelgroep maakt dat er hoge mate van succes behaald kan worden met onze cliënten. Wij staan onvoorwaardelijk en bijna onvermoeibaar naast onze cliënt met een enorm incasseringsvermogen en geduld. 24 uur per dag bereikbaar, 365 dagen per jaar. Ook zon- en feestdagen.

TS Coaching
06-21475832
info@tscoaching.nl
www.tscoaching.nl

WMO De Meierij
TS Coaching - WMO De Meierij