Skip to main content

TMP talent

TMP talent

TMP talent ondersteunt mensen, met een brede diversiteit aan hulpvragen; zo bieden wij begeleiding, training en coaching aan mensen met maatschappelijke ontwikkelingsachterstanden, GGZ-gerelateerde problematieken en mensen die simpelweg vast lopen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Hierbij bieden wij brede begeleiding op de volgende 5 levensgebieden; wonen, welzijn, financiën, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding (werk, studie en vrijetijdsbesteding). Samen kijken we waar de problemen liggen en stellen we een plan op. Hierin staan doelen waarmee we aan de slag gaan om de juiste kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om jouw zelfredzaamheid te verhogen en je functioneren te verbeteren. Totdat je weer op het punt komt, waarop je het goede gevoel te pakken hebt en weer op je eigen benen kunt staan!

Hierbij is onze menskundige manier van benaderen een belangrijke waarde in onze contactmomenten; wij wensen graag te denken, kijken en werken vanuit de mogelijkheden van de cliënt en benaderen onze cliënten dan ook vanuit deze perspectieven. Door het focussen op de vermogens van cliënten en onze positieve benadering op gebieden waar de affiniteit van de cliënt ligt, is de cliënt vaak snel in staat om succeservaringen op te doen. Dit zorgt ervoor dat de cliënt beter in staat is om positiever en met vertrouwen naar zichzelf en anderen te kijken. Pas dan ontstaat de juiste mindset waarin gewerkt kan worden aan progressieve ontwikkelingen in het functioneren en optimaliseren van de zelfredzaamheid.

TMP talent
Baroniestraat 46-07
5281 JG Boxtel
06-41782498
info@tmptalent.nl
www.tmptalent.nl

TMP Talent - WMO De Meierij

Contact

WMO Coöperatie De Meierij
Litserstraat 20
5275 BV Den Dungen

06-19439535
info@wmodemeierij.nl
www.wmodemeierij.nl

Kvk-nr: 64598098
AGB code:98100792

Certificering

WMO De Meierij

Wij werken volgens de uitgangspunten van Good Governance

WMO-de Meierij geschillencommissie

WMO-coöperatie de Meierij is aangesloten bij Klachtenportaal zorg.